Soutěž pro školy

Objevte v okolí to nejlepší knihkupectví a vyhrajte se svou třídou…

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů soutěž pro třídní kolektivy základních škol:
Oficiální vyhlášení soutěže 23. 4. 2018 – zahájení Světového (tý)dne knihy a autorských práv
Uzávěrka přijímání příspěvků Soutěžní práce zasílejte do 31. 5. 2018 v el. podobě na adresu sckn@sckn.cz
či poštou na adresu Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00. Se soutěžními příspěvky zašlete také tyto informace: jméno a adresa školy, třída (věk a počet dětí), jméno učitele a e-mailová kontaktní adresa.

Kategorie I: 1.–2. třída ZŠ
Libovolný literární útvar (reportáž, úvaha, rozhovor na téma nejlepší knihkupectví...) v rozsahu max. 2 normostrany (textovou část je možno rozšířit o fotografie, grafy, kresby...)
Kategorie II: 3.–5. třída ZŠ
Libovolný literární útvar (reportáž, úvaha, rozhovor na téma nejlepší knihkupectví...) v rozsahu max. 4 normostrany (textovou část je možno rozšířit o fotografie, grafy, kresby...)

Vyhlášení výsledků Práce budou vyhodnoceny 11. 6. 2018, výsledky budou vyvěšeny na www.knihatislusi.cz.
Odměny
Porota vyhodnotí tři nejlepší práce v každé kategorii. Vybrané třídy obdrží knižní ceny v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč. Porota
vybere celkového vítěze z obou kategorií dohromady s přihlédnutím k věku účastníků.
Vítězná třída pak obdrží 10 000 Kč do třídního fondu.

Zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je organizátor soutěže - Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267, kontaktní e-mail: sckn@sckn.cz. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění informovanosti účastníků ohledně průběhu soutěže a zajištění potřebné součinnosti. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy ve vztahu k účasti v soutěži. Osobní údaje budou uchovávány po dobu čtyř (4) let. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace